На лисицата страшно и се приискало да спи с мъж. Тръгнала из гората, и срещнала заека (Як Виц)

На лисицата страшно и се приискало да спи с мъж. Тръгнала из гората, и срещнала заека. – Заю, ела ми довечера на гости. Каня те на вечеря. – Добре – казал заекът, и си отишъл. Следобяд тръгнал към къщата на лисицата. Стигнал там, и като влязъл, лисицата се била изтегнала на кревата. – Заю, ела ми вземи най-скъпото – подканила го лисицата. Заекът помислил, помислил, пък взел телевизора и видеото и хукнал навън. Срещнал го вълкът. – Къде бягаш бе Зайо? Какво носиш с теб? Заекът обяснил на вълка всичко. – Ти си бил голям идиот бе Зайо! Ти не си никакъв мъж! – А ти като си мъж, вземи пералнята и хладилника!

🙂 🙂 🙂

Една мравка и един слон решили да ограбват банка. По време на обира мравката казала на слона: – Слоне, ти бягай мен ме видяха!

🙂 🙂 🙂

Едно зайче отишло в една сладкарница и попитало: – Добър ден! Имате ли пай с краставици? – Не! На следващия ден: – Добър ден! Имате ли пай с краставици? – Не! Решили да му направят пай с краставици. На по-следващия ден зайчето пак отишло и казало: – Добър ден! Имате ли пай с краставици? – Да малко зайче, направихме ти един! – Гадост! Никак не е вкусен нали?

🙂 🙂 🙂

Лъвът извикал на събор всичките животни в гората, защото храната се била свършила и нямало какво да ядат. Казал: – Всяко животно ще каже по един виц. Ако всеки се засмее на вица – ще го пощадим. Ако само един не се засмее – ще го изядем. Първи бил вълкът. Той казал много тъп виц и никой не се засмял. Изяли го. Втори бил заекът. Той казал много смешен виц и всеки се засмял. Само костенурката – не. Изяли и него. Трети бил охлювът. Той казал също тъп виц и само костенурката се засмяла. Лъвът я попитал: – Защо се смееш на тоя глупав виц. Костенурката отговорила: – Защото схванах вица на заека.

🙂 🙂 🙂

На малкия Иванчо му дошъл съседа Петърчо на гости. Започнали да си играят двете деца. По едно време Петърчо извадил под леглото един кантар и тръгнал да се качва на него. Като го видял, Иванчо казал:
– Не! Не се качвай на това!
– Защо?
– Не мога да ти кажа защо, но всеки път, когато майка ми се качи, тя поглежда надолу и се разплаква.

Коментирай
error: Content is protected !!