Петнадесетгодишен отива в аптека и иска пр*зерватив. Аптекарят хвърля към младока възмутен поглед (Супер виц)

Петнадесетгодишен отива в аптека и иска пр*зерватив. Аптекарят хвърля към младока възмутен поглед.
– Ще вечерям в дома на приятелката ми – оправдава се момчето – и никога не се знае, току виж, стане заварката.
Аптекарят връчва пр*зерватива на подрастващия, той плаща и тръгва. След пет минути отново е там и иска още един пр*зерватив.
– Сетих се, че братовчедката на приятелката ми ще бъде там… а е много красива! Може да се заинтересува от мене… мисля, че е по-добре да съм запасен!
Младият човек туря в джоба втория пр*зерватив и тръгва. Връща се начаса.
– Знаете ли, господине! Обмислих и реших, че ще е по-хубаво да взема още един. Чух, че майка й харесвала млади момчета и кой знае дали няма да се заинтересува от мене.
На вечерята у приятелката край масата е събрано цялото семейство, момчето зъб не обелва. По някое време девойката подшушва на госта:
– Ама, мили! Ти дума не продума! Не знаех, че си толкова срамежлив!
– Аз пък не знаех, че баща ти е аптекар!

🙂 🙂 🙂

Един ден Марийка излязла навън с Иванчо. Качила се на едно дърво и Иванчо й видял гащите. Така
се случило още два пъти. На третия път майката на Марийка казала:
– Недей се катери, Иванчо ти видя гащите.
А Мариийка отговорила:
– Спокойно мамо, аз си ги свалих.

🙂 🙂 🙂

Един дядо и една баба отишли на гости в съседно село. Домакинът сложил хапване и питал дядото от коя ракия ще пие. Бабата се обадила първа и казала:
– Той моя дядо ракия не пие!
Замълчал си човечеца, поприказвали, погостували и дошло време да си ходят. Дядото седнал на каручката и потеглил. Зад него домакинът се провикнал:
– Чакай забрави жена си!
– А тя моята баба на каручка не се вози!

🙂 🙂 🙂

Арабин завел жена си на море. Оледала се тя, всички нея гледат… – Махмуд, неудобно ми е…всички мен гледат… – Ми как няма да те гледат!…Какво си оголила тези глезени!?..

🙂 🙂 🙂

Майката към синчето си: – Всяка твоя беля е бял косъм в косата ми… Синът поглежда към белокосата си баба. – Като гледам, като млада и ти не си била цвете?

Коментирай
error: Content is protected !!