Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия и чакат.

Наредили се всички животни на опашка пред горската бакалия и чакат. По едно време заекът скок–подскок и най–отпред. Лъвът го хваща, хвърля го накрая на опашката и му казва:
– Няма да се пререждаш!
Заекът става, отръсква се и пак скок-подскок – най-отпред. Лъвът пак го хвърля накрая на опашката.
– Няма да се пререждаш!
И така – още три четири пъти. Лъвът за последен път го хвърля накрая на опашката. Тогава заекът казва:
– Ако лъвът още веднъж ме хвърли, няма да отворя бакалията!

🙂 🙂 🙂

Мъж отива при лекар и пита: Грип ли е?
-Да . – казва лекаря
– Свински нали.
-Да -казва лекаря
-Но защо – пита пациента
-Защото само една истинска свиня може да се обади 4 сутринта
за 37 цяло и 2 градуса темперетура

🙂 🙂 🙂

– Келнер, в супата ми има муха!
– Няма страшно, паяка дето ти виси от хляба ще я хване.

Пациент в лудница високо заявява:
– Аз съм Наполеон.
– Откъде знаеш? – пита го друг пациент.
– Бог ми каза. От друга стая се разнася вик:
– Не съм му казвал!

🙂 🙂 🙂

Син на мутра се прибира след последния учебен ден. Баща му го пита:
– Как е, сине, как е?
– Ами тате… 5 двойки.
– Мале-е-е… е, голем бой ще падне!
– Зная, тате. Взел съм им адресите.

🙂 🙂 🙂

Перничанин вървял през пустинята без капка вода. Накрая видял оазис и един змей до водата. Събрал всички сили и смелост и почнал да се бие със змея. По едно време змеят го попитал: – Какво искаш ти, бе? – Да пия. – Ми пий, що се биеш!?

Коментирай